Schliessen
Schliessen
Njegovateljica i pacijentica

Obrt – njemačka gospodarska djelatnost za njegovatelje i njegove prednosti

Neovisna gospodarska djelatnost u Njemačkoj naziva se obrtom. Zbog slobode poslovanja u EU, njegovatelji imaju pravo prijaviti obrt u Njemačkoj i tamo pružati svoje usluge kao samozaposleni.

Njegovatelji koji rade s Hausengelom dobivaju punu i složenu podršku u svim pitanjima. Hausengel preuzima administrativne poslove i priprema u okviru franšiznog ugovora potrebne dokumente te podnosi radni nalog u odgovarajućem obrtnom registru. Službene naknade za prijavu i odjavu obrta  uključene su u franšiznu naknadu. Njegovatelj ne plaća nikakve s tim povezane naknade.

Njegovateljica na obrtnici

Samostalni njegovatelji nisu zaposlenici, nego samostalni poduzetnici. To znači da njegovatelj/ica:

  • uživa poduzetničku slobodu izbora - može slobodno prihvaćati odnosno odbijati ponude, surađivati s drugim pružateljima usluga, zapošljavati suradnike i proizvoljno angažirati druge kooperante
  • ne podliježe nikakvim uputama - može slobodno po svojoj želji oblikovati izvršenje radnog naloga
  • može uvijek slobodno pregovarati o svojoj naknadi
  • nema poslodavca, već nekoliko nalogodavaca, u ovom slučaju su to najčešće obitelji osoba koje trebaju njegu
  • nije trajno povezan/a s nalogodavcem - treba imati nekoliko nalogodavaca, najmanje 2 različita unutar godine dana

Prednosti franšiznog sustava

Što je franšiza?

Riječ „franšiza“ potječe iz francuskog jezika i znači slobodu (od poreza). Koncept franšize poznat je od XIX stoljeća, stalno se razvija i s uspjehom široko primjenjuje. Danas franšizni sustavi postoje u gotovo svim sektorima svugdje u svijetu, od poznatih mreža sustavne gastronomije (poput McDonalds-a, metroa) do maloprodajnih prodavaonica (primjeri iz svake zemlje) sve do lanaca fitnes centara (primjeri iz svake zemlje).

Hausengel nudi već isprobani poslovni model. To za primatelja franšize, koji svoje usluge mogu ponuditi pod etabliranom markom, znači lakši ulazak na tržište. Zahvaljujući franšiznom sustavu njegovatelji mogu ostvariti bolje poslovne uvjete. Njegovatelji koji surađuju s Hausengelom pouzdan su partner za njemačke nalogodavce.

Savjetnica objašnjava franšizni sustav
Tim mladih ljudi plješće

„Potpuno zbrinuti“ preko Hausengela

Suradnja s iskusnim partnerom poput Hausengela pruža sigurnost. Mi se brinemo o svim detaljima. Naša složena podrška počinje i prije nego je radni nalog prihvaćen. Početno savjetovanje je potpuno besplatno i neobvezujuće. Posredujemo samo provjerene radne naloge širom države. Njegovatelj odlučuje sam o roku i uvjetima radnog naloga. O naknadi se može slobodno pregovarati. Mi preuzimamo cjelokupni birokratski trošak i nudimo kompetentne savjetnike kao i 24-satnu službu hitne pomoći za naše primatelje franšize. 

Prije početka radnog naloga, svi Hausengelovi njegovatelji prolaze besplatnu obuku. Obavljamo kompletno knjigovodstvo, ispostavu računa kao i kontakt sa svim njemačkim upravama. Uz to preuzimamo obračunavanje poreza u njemačkoj poreznoj upravi. Za vrijeme boravka u Njemačkoj, naši njegovatelji raspolažu sveobuhvatnom zaštitom osiguranja. Naše njegovateljice mogu se uvijek osjećati "potpuno zbrinuto".

Koncept franšize u Hausengelu

Njegovateljica se smije

Sloboda izbora

Dugi niz godina uspješno radimo s konceptom ugovora koji je za nas jedini smisleni,  Hausengel-franšiznim sustavom. U Hausengelu to znači da je u svakom trenutku uključena samo Hausengel grupa poduzeća i da nema vanjskih pružatelja usluga. Najvažnije značajke Hausengel-franšiznog sustava su sloboda izbora i samostalno odlučivanje. Njegovatelj djeluje kao primatelj franšize zakonski i uistinu samostalno. Njegovatelj je samostalan u svim pitanjima i odlučuje pod kojim uvjetima prihvaća radni nalog.

Njegovateljica sudjeluje u obuci

Besplatno usavršavanje

Isto tako i nama je važna podrška primatelja franšize, ne samo na početku, već i tijekom cjelokupne suradnje. Hausengelov njegovatelj dobiva potrebno stručno znanje i jedinstvenu fleksibilnu ponudu usavršavanja. Time dobiva šansu da poboljša svoje profesionalne vještine i postane privlačniji potencijalnim nalogodavcima. Svaki Hausengelov njegovatelj dužan je pohađati obuku prije početka radnog naloga. Pored posebno sastavljene knjige za obuku  našim njegovateljima na raspolaganju kao nastavni materijali stoje niz dokumenata i / ili filmova za obuku s praktičnim savjetima. Obuka se odvija u našim regionalnim lokacijama ili u glavnoj njemačkoj lokaciji. Njegovatelj odlučuje gdje želi proći obuku.

Njegovateljica susreće svojeg nalogodavca

Stjecanje klijenata

Hausengel surađuje s preko tisuću nalogodavaca iz svih saveznih država. Osiguravamo njegovateljima profesionalno dobivanje klijenata. Ponude koje predstave naši savjetnici pažljivo su prilagođene dvjema ugovornim stranama. To nas razlikuje od ostalih posredničkih agencija. Odluka je uvijek na njegovatelju.

Shema suradnje između kućnih anđela (Hausengeln), njegovatelja i obitelji osoba koje trebaju skrb

Oblik suradnje između Hausengela, njegovatelja i obitelji štićenika

Hausengel Holding AG (davatelj franšize) pruža njegovatelju (primatelju franšize) poslovni plan uz naknadu za franšizu. Njegovatelj zaključuje franšizni ugovor s Hausengelom i ugovor o pružanju usluga skrbi s nalogodavcem. Njegovatelj postaje primatelj franšize za Hausengel i primatelj naloga za njemačkog nalogodavca (obitelj). Nalogodavac isplaćuje izravno dodijeljenom njegovatelju. Naknadu za franšizu također podmiruje nalogodavac u ime njegovatelja i plaća samo dok je njegovatelj u radnom nalogu.